Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
学位論文
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
特に
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
含めて
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang