Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
学位論文
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
特に
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
adică
Ontwikkeling van een idee
含めて
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang