Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
bibliogr. (bibliografia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
cerca
Schatting van een hoeveelheid
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (coluna)
Verticaal deel van een tabel
学位論文
dissertação
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
ed. (edição)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
p.ex. (por exemplo)
Noemen van een voorbeeld
特に
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
含めて
incluindo
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
prefácio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
E. (editor)
EE. (editores)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
reimpresso
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
Trad. (tradução)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang