Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
függ. (függelék)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
bibliog. (bibliográfia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
kb. (körülbelül)
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
Verticaal deel van een tabel
学位論文
dissz. (disszertáció)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
szerk. (szerkesztette X)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
Noemen van een voorbeeld
特に
kül. (különösen)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
stb. (és így tovább)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
azaz/vagyis/következtetésképpen
Ontwikkeling van een idee
含めて
beleértve
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
o./old. (oldal)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
o./old. (oldal/oldalak)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
Előszó
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
kiad. (kiadta X/kiadó)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
Átdolgozta X
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
Utánnyomás
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
ford. (fordította X)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
Beschrijving van een bepaalde jaargang