Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
परिशिष्ट
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
ग्रंथ सूची
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
लगभग
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
Verticaal deel van een tabel
学位論文
व्याख्यान
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
संपादक
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
Noemen van een voorbeeld
特に
विशेषतः
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
आदि.
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
जो है कि...
Ontwikkeling van een idee
含めて
सहित
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
ख़ासकर
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
अगला
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
अगला पन्ना
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
प्रस्तावना
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
प्रकाशन
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
पुनरीक्षित
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
पुनर्मुद्रण
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
अनुवादक
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
Beschrijving van een bepaalde jaargang