Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
στήλη
Verticaal deel van een tabel
学位論文
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
特に
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
含めて
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang