Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
ap. (apendico)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
proks. (proksimume)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
bibliog. (bibliografio)
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
ĉi. (ĉirkaŭ)
Schatting van een hoeveelheid
ĉa. (ĉapitro)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolono)
Verticaal deel van een tabel
学位論文
dis. (disertacio)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
ed. (eldonita de)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ekz. (ekzemplo)
Noemen van een voorbeeld
特に
prec. (precipe)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
ktp. (kaj tiel plu)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figuro)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
t.e. (tio estas)
Ontwikkeling van een idee
含めて
ink. (inkluzive)
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
N.B. (notu bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
p. (paĝo)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
pj. (paĝoj)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
pref. (prefaco)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
eld. (eldonita de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
rev. (reviziita de)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
rep. (represo)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
trad. (tradukita de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumo)
Beschrijving van een bepaalde jaargang