Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

別表
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximately)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
参考文献一覧
bibliog. (bibliography)
Lijst met geraadpleegde bronnen
およそ
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapter)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (column)
Verticaal deel van een tabel
学位論文
diss. (dissertation)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
編さん
ed. (edited by)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
特に
esp. (especially)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
すなわち
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
含めて
incl. (including)
Toevoeging van iets aan een lijst
注意
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(ページ)
p. (page)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(ページ 複数)
pp. (pages)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
序論
pref. (preface)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
(人物名)出版
pub. (published by)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
(人物名)編
rev. (revised by)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
再版
rpt. (reprint)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
(人物名)訳
trans. (translated by)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang