Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang