Vietnamees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
Phụ lục
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
Xấp xỉ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
Thư mục
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
vào khoảng
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Chương
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
Cột
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
Luận án
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
Biên tập (bởi)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
VD:
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
Đặc biệt (là)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
v.v... (vân vân)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
Biểu đồ
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
Tức là/Nghĩa là
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
Bao gồm
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
tr. (trang)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
tr. (trang)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
Lời tựa/Lời nói đầu
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
Tác giả
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
Hiệu chỉnh (bởi)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
Tái bản
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
Người dịch
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
Tập/Phần
Beschrijving van een bepaalde jaargang