Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang