Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
(ภาคผนวก)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
ประมาณ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
บรรณานุกรม
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
ประมาณ
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
บท
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
คอลัมน์
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
ปริญญานิพนธ์
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
แก้ไขโดย
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
ตัวอย่างเช่น
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
โดยเฉพาะ
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
ตัวเลข
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
กล่าวคือ
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
ประกอบไปด้วย
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
หน้า
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
หน้า
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
คำนำ
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
ตีพิมพ์โดย
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
ทบทวนโดย
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
แปลโดย
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
ระดับ
Beschrijving van een bepaalde jaargang