Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
ap. (apéndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
bibl. (bibliografía)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
circ. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
col. (columna)
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
disertación
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
editado por
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
p. ej. (por ejemplo)
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (etcétera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
es decir,...
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
incl.
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
Prefacio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
publicado por
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
reedición / nueva edición / reimpresión
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
traducido por
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
t.
Beschrijving van een bepaalde jaargang