Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
aneks
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
ok. (około)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
circa
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
rozdz. (rozdział)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
kolumna
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
dysertacja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
pod red. (pod redakcją)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
np. (na przykład)
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
szczególnie
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
wliczając
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
str. (strona)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
str. (strony)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
wstęp/przedmowa
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
wyd. (wydawnictwo)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
korekta
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
przedruk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
tłum. (tłumaczenie)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
t. (tom)
Beschrijving van een bepaalde jaargang