Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
別表
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
参考文献一覧
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
およそ
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
学位論文
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
編さん
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
特に
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc.
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
すなわち
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
含めて
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
注意
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
p.(ページ)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
pp.(ページ 複数)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
序論
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
(人物名)出版
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
(人物名)編
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
再版
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
(人物名)訳
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang