Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
függ. (függelék)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
fej. (fejezet)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
oszl. (oszlop)
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
dissz. (disszertáció)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
szerk. (szerkesztette X)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
pl. (például)
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
kül. (különösen)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
stb. (és így tovább)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
azaz/vagyis/következtetésképpen
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
beleértve
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
o./old. (oldal)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
o./old. (oldal/oldalak)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
Előszó
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
kiad. (kiadta X/kiadó)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
Átdolgozta X
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
Utánnyomás
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
ford. (fordította X)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
köt. (kötet)
Beschrijving van een bepaalde jaargang