Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
परिशिष्ट
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
लगभग
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
ग्रंथ सूची
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
लगभग
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
अध्याय
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
स्तंभ
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
व्याख्यान
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
संपादक
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
उदाहरण
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
विशेषतः
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
आदि.
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
आकृ.
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
जो है कि...
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
सहित
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
अगला
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
अगला पन्ना
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
प्रस्तावना
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
प्रकाशन
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
पुनरीक्षित
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
पुनर्मुद्रण
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
अनुवादक
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
विभाग
Beschrijving van een bepaalde jaargang