Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
bilag
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
ca. (cirka)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
bibliografi
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
afsnit
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
kolonne
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
afhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
redigeret af
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
f.eks. (for eksempel)
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
især
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
osv. (og så videre)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig. (figur)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
dvs. (det vil sige)
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
side
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
s. (sider)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
indledning
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
udgivet af
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
revideret af
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
genoptryk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
oversat af
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
bind
Beschrijving van een bepaalde jaargang