Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
app.(附录)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
approx.(大约)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
bibliog.(引用来源)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
ca.(大约)
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
ch.(章)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
col.(柱)
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
diss.(论文)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
ed.(编辑)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
e.g.(例如)
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
esp.(尤其是)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc.(等等)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
fig.(图表)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
i.e.(既)
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
incl.(包括)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
p.(页)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
pp.(页)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
pref.(前言)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
pub.(由...出版)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
rev.(由...修改)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
rpt.(转载)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
trans.(由...翻译)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
vol.(卷)
Beschrijving van een bepaalde jaargang