Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Appendice
ملحق
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (circa)
تقريبا
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
الببليوغرافيا
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
حوالي
Schatting van een hoeveelheid
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
فصل
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Colonna
عمود
Verticaal deel van een tabel
Dissertazione di laurea
أطروحة
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
A cura di
التحرير
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
مثلا
Noemen van een voorbeeld
Specialmente
خاصّةً
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
إلخ. (إلى آخره)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figura)
شكل
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)/cioè
يعني
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluso)
بما في ذلك
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
تنبيه
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (pagina)
ًص. (صفحة)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pagine)
صفحات
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Prefazione/Preambolo
مقدمة
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
Pubblicato da
الناشر
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
n.d.A. (nota dell'autore)
راجعه
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Opera ristampata
إعادة الطباعة
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
Tradotta da
ترجمة
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
مجلد
Beschrijving van een bepaalde jaargang