Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
beleértve
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang