Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
yani
Ontwikkeling van een idee
beleértve
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang