Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
beleértve
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang