Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
beleértve
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang