Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
adică
Ontwikkeling van een idee
beleértve
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang