Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
aneks
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
ok. (około)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
circa
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
rozdz. (rozdział)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
kolumna
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
dysertacja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
pod red. (pod redakcją)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
np. (na przykład)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
szczególnie
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
rys. (rysunek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
beleértve
wliczając
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
nb. (notabene/nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
str. (strona)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strony)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
wstęp/przedmowa
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
wyd. (wydawnictwo)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
korekta
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
przedruk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
tłum. (tłumaczenie)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
t. (tom)
Beschrijving van een bepaalde jaargang