Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
別表
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
参考文献一覧
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
およそ
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
学位論文
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
編さん
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
特に
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
etc.
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
すなわち
Ontwikkeling van een idee
beleértve
含めて
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
注意
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
p.(ページ)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(ページ 複数)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
序論
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
(人物名)出版
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
(人物名)編
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
再版
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
(人物名)訳
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
Beschrijving van een bepaalde jaargang