Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
परिशिष्ट
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
लगभग
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
ग्रंथ सूची
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
लगभग
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
अध्याय
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
स्तंभ
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
व्याख्यान
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
संपादक
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
उदाहरण
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
विशेषतः
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
आदि.
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
आकृ.
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
जो है कि...
Ontwikkeling van een idee
beleértve
सहित
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
ख़ासकर
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
अगला
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
अगला पन्ना
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
प्रस्तावना
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
प्रकाशन
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
पुनरीक्षित
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
पुनर्मुद्रण
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
अनुवादक
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
विभाग
Beschrijving van een bepaalde jaargang