Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
στήλη
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
beleértve
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang