Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
Liitteet
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
kpl (kappale)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
Pylväs
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
Väitöskirja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
toim. (toimittanut)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
esim. (esimerkiksi)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
erityisesti
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
jne. (ja niin edelleen)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
kaavio
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
eli
Ontwikkeling van een idee
beleértve
mukaanlukien
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
huom. (huomautus)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
s. (sivu)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
sivut
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
esipuhe
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
julk. (julkaissut)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
muok. (muokannut)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
lisäpainos
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
kääntänyt
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
vol. (volyymi)
Beschrijving van een bepaalde jaargang