Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
ap. (apendico)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
proks. (proksimume)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
bibliog. (bibliografio)
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
ĉa. (ĉapitro)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
kol. (kolono)
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
dis. (disertacio)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
ed. (eldonita de)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
ekz. (ekzemplo)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
prec. (precipe)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
ktp. (kaj tiel plu)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
fig. (figuro)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
t.e. (tio estas)
Ontwikkeling van een idee
beleértve
ink. (inkluzive)
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (notu bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
p. (paĝo)
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
pj. (paĝoj)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
pref. (prefaco)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
eld. (eldonita de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
rev. (reviziita de)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
rep. (represo)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
trad. (tradukita de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
vol. (volumo)
Beschrijving van een bepaalde jaargang