Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

függ. (függelék)
bilag
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliográfia)
bibliografi
Lijst met geraadpleegde bronnen
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
fej. (fejezet)
afsnit
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
oszl. (oszlop)
kolonne
Verticaal deel van een tabel
dissz. (disszertáció)
afhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
szerk. (szerkesztette X)
redigeret af
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
pl. (például)
f.eks. (for eksempel)
Noemen van een voorbeeld
kül. (különösen)
især
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
stb. (és így tovább)
osv. (og så videre)
Opsomming van een eindeloze lijst
ábr. (ábra)
fig. (figur)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
azaz/vagyis/következtetésképpen
dvs. (det vil sige)
Ontwikkeling van een idee
beleértve
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
NB (notabene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
o./old. (oldal)
side
Eén enkele pagina van een werkstuk
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sider)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Előszó
indledning
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
kiad. (kiadta X/kiadó)
udgivet af
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
Átdolgozta X
revideret af
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
Utánnyomás
genoptryk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ford. (fordította X)
oversat af
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
köt. (kötet)
bind
Beschrijving van een bepaalde jaargang