Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

परिशिष्ट
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
ग्रंथ सूची
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
लगभग
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
व्याख्यान
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
संपादक
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
विशेषतः
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
आदि.
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
जो है कि...
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
सहित
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
ख़ासकर
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
अगला
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
अगला पन्ना
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
प्रस्तावना
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
प्रकाशन
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
पुनरीक्षित
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
पुनर्मुद्रण
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
अनुवादक
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang