Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

परिशिष्ट
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
ग्रंथ सूची
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
लगभग
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
व्याख्यान
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
संपादक
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
विशेषतः
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
आदि.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
जो है कि...
yani
Ontwikkeling van een idee
सहित
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
ख़ासकर
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
अगला
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
अगला पन्ना
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
प्रस्तावना
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
प्रकाशन
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
पुनरीक्षित
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
पुनर्मुद्रण
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
अनुवादक
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang