Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

परिशिष्ट
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
ग्रंथ सूची
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
लगभग
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
व्याख्यान
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
संपादक
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
विशेषतः
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
आदि.
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
जो है कि...
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
सहित
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
ख़ासकर
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
अगला
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
अगला पन्ना
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
प्रस्तावना
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
प्रकाशन
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
पुनरीक्षित
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
पुनर्मुद्रण
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
अनुवादक
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang