Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

परिशिष्ट
ap. (apéndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
ग्रंथ सूची
bibl. (bibliografía)
Lijst met geraadpleegde bronnen
लगभग
circ. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
col. (columna)
Verticaal deel van een tabel
व्याख्यान
disertación
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
संपादक
editado por
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
p. ej. (por ejemplo)
Noemen van een voorbeeld
विशेषतः
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
आदि.
etc. (etcétera)
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
जो है कि...
es decir,...
Ontwikkeling van een idee
सहित
incl.
Toevoeging van iets aan een lijst
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
अगला
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
अगला पन्ना
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
प्रस्तावना
Prefacio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
प्रकाशन
publicado por
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
पुनरीक्षित
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
पुनर्मुद्रण
reedición / nueva edición / reimpresión
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
अनुवादक
traducido por
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
t.
Beschrijving van een bepaalde jaargang