Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

परिशिष्ट
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
ग्रंथ सूची
bibliogr. (bibliografia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
लगभग
cerca
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
col. (coluna)
Verticaal deel van een tabel
व्याख्यान
dissertação
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
संपादक
ed. (edição)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
p.ex. (por exemplo)
Noemen van een voorbeeld
विशेषतः
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
आदि.
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
जो है कि...
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
सहित
incluindo
Toevoeging van iets aan een lijst
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
अगला
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
अगला पन्ना
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
प्रस्तावना
prefácio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
प्रकाशन
E. (editor)
EE. (editores)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
पुनरीक्षित
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
पुनर्मुद्रण
reimpresso
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
अनुवादक
Trad. (tradução)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang