Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

परिशिष्ट
aneks
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
ok. (około)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
ग्रंथ सूची
bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
लगभग
circa
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
rozdz. (rozdział)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
kolumna
Verticaal deel van een tabel
व्याख्यान
dysertacja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
संपादक
pod red. (pod redakcją)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
np. (na przykład)
Noemen van een voorbeeld
विशेषतः
szczególnie
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
आदि.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
rys. (rysunek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
जो है कि...
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
सहित
wliczając
Toevoeging van iets aan een lijst
ख़ासकर
nb. (notabene/nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
अगला
str. (strona)
Eén enkele pagina van een werkstuk
अगला पन्ना
str. (strony)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
प्रस्तावना
wstęp/przedmowa
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
प्रकाशन
wyd. (wydawnictwo)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
पुनरीक्षित
korekta
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
पुनर्मुद्रण
przedruk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
अनुवादक
tłum. (tłumaczenie)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
t. (tom)
Beschrijving van een bepaalde jaargang