Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

परिशिष्ट
別表
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
ग्रंथ सूची
参考文献一覧
Lijst met geraadpleegde bronnen
लगभग
およそ
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
Verticaal deel van een tabel
व्याख्यान
学位論文
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
संपादक
編さん
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
Noemen van een voorbeeld
विशेषतः
特に
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
आदि.
etc.
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
जो है कि...
すなわち
Ontwikkeling van een idee
सहित
含めて
Toevoeging van iets aan een lijst
ख़ासकर
注意
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
अगला
p.(ページ)
Eén enkele pagina van een werkstuk
अगला पन्ना
pp.(ページ 複数)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
प्रस्तावना
序論
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
प्रकाशन
(人物名)出版
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
पुनरीक्षित
(人物名)編
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
पुनर्मुद्रण
再版
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
अनुवादक
(人物名)訳
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
Beschrijving van een bepaalde jaargang