Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

परिशिष्ट
függ. (függelék)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
kb. (körülbelül)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliográfia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
लगभग
kb. (körülbelül)
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
fej. (fejezet)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
oszl. (oszlop)
Verticaal deel van een tabel
व्याख्यान
dissz. (disszertáció)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
संपादक
szerk. (szerkesztette X)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
pl. (például)
Noemen van een voorbeeld
विशेषतः
kül. (különösen)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
आदि.
stb. (és így tovább)
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
ábr. (ábra)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
जो है कि...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Ontwikkeling van een idee
सहित
beleértve
Toevoeging van iets aan een lijst
ख़ासकर
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
अगला
o./old. (oldal)
Eén enkele pagina van een werkstuk
अगला पन्ना
o./old. (oldal/oldalak)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
प्रस्तावना
Előszó
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
प्रकाशन
kiad. (kiadta X/kiadó)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
पुनरीक्षित
Átdolgozta X
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
पुनर्मुद्रण
Utánnyomás
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
अनुवादक
ford. (fordította X)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
köt. (kötet)
Beschrijving van een bepaalde jaargang