Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

परिशिष्ट
ap. (apendico)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
proks. (proksimume)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliografio)
Lijst met geraadpleegde bronnen
लगभग
ĉi. (ĉirkaŭ)
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
ĉa. (ĉapitro)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
kol. (kolono)
Verticaal deel van een tabel
व्याख्यान
dis. (disertacio)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
संपादक
ed. (eldonita de)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
ekz. (ekzemplo)
Noemen van een voorbeeld
विशेषतः
prec. (precipe)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
आदि.
ktp. (kaj tiel plu)
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
fig. (figuro)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
जो है कि...
t.e. (tio estas)
Ontwikkeling van een idee
सहित
ink. (inkluzive)
Toevoeging van iets aan een lijst
ख़ासकर
N.B. (notu bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
अगला
p. (paĝo)
Eén enkele pagina van een werkstuk
अगला पन्ना
pj. (paĝoj)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
प्रस्तावना
pref. (prefaco)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
प्रकाशन
eld. (eldonita de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
पुनरीक्षित
rev. (reviziita de)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
पुनर्मुद्रण
rep. (represo)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
अनुवादक
trad. (tradukita de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
vol. (volumo)
Beschrijving van een bepaalde jaargang