Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

परिशिष्ट
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
लगभग
approx. (approximately)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliography)
Lijst met geraadpleegde bronnen
लगभग
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
अध्याय
ch. (chapter)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
स्तंभ
col. (column)
Verticaal deel van een tabel
व्याख्यान
diss. (dissertation)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
संपादक
ed. (edited by)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
उदाहरण
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
विशेषतः
esp. (especially)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
आदि.
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
आकृ.
fig. (figure)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
जो है कि...
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
सहित
incl. (including)
Toevoeging van iets aan een lijst
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
अगला
p. (page)
Eén enkele pagina van een werkstuk
अगला पन्ना
pp. (pages)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
प्रस्तावना
pref. (preface)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
प्रकाशन
pub. (published by)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
पुनरीक्षित
rev. (revised by)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
पुनर्मुद्रण
rpt. (reprint)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
अनुवादक
trans. (translated by)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
विभाग
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang