Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

παρ. (παράρτημα)
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
περ. (κατά προσέγγιση)
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
περ. (περίπου)
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
κεφ. (κεφάλαιο)
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
στήλη
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
διατριβή
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
επιμ. (επιμέλεια)
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
ειδ. (ειδικά)
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
κτλ. (και τα λοιπά)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
δηλαδή,...
yani
Ontwikkeling van een idee
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
σημ. (σημείωση)
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
σελ. (σελίδα)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
σελ. (σελίδες)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Προτ. (πρόλογος)
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
δημοσιεύθηκε από
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
ανατύπωση
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
μεταφράστηκε από
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
τομ. (τόμος)
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang