Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

παρ. (παράρτημα)
aneks
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
περ. (περίπου)
circa
Schatting van een hoeveelheid
κεφ. (κεφάλαιο)
rozdz. (rozdział)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
στήλη
kolumna
Verticaal deel van een tabel
διατριβή
dysertacja
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
επιμ. (επιμέλεια)
pod red. (pod redakcją)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
np. (na przykład)
Noemen van een voorbeeld
ειδ. (ειδικά)
szczególnie
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
κτλ. (και τα λοιπά)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Opsomming van een eindeloze lijst
Σχ. (Σχήμα)
rys. (rysunek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
δηλαδή,...
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
wliczając
Toevoeging van iets aan een lijst
σημ. (σημείωση)
nb. (notabene/nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
σελ. (σελίδα)
str. (strona)
Eén enkele pagina van een werkstuk
σελ. (σελίδες)
str. (strony)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Προτ. (πρόλογος)
wstęp/przedmowa
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
δημοσιεύθηκε από
wyd. (wydawnictwo)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
korekta
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
ανατύπωση
przedruk
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
μεταφράστηκε από
tłum. (tłumaczenie)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
τομ. (τόμος)
t. (tom)
Beschrijving van een bepaalde jaargang