Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

παρ. (παράρτημα)
függ. (függelék)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
περ. (κατά προσέγγιση)
kb. (körülbelül)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliog. (bibliográfia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
περ. (περίπου)
kb. (körülbelül)
Schatting van een hoeveelheid
κεφ. (κεφάλαιο)
fej. (fejezet)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
στήλη
oszl. (oszlop)
Verticaal deel van een tabel
διατριβή
dissz. (disszertáció)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
επιμ. (επιμέλεια)
szerk. (szerkesztette X)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
pl. (például)
Noemen van een voorbeeld
ειδ. (ειδικά)
kül. (különösen)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
κτλ. (και τα λοιπά)
stb. (és így tovább)
Opsomming van een eindeloze lijst
Σχ. (Σχήμα)
ábr. (ábra)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
δηλαδή,...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Ontwikkeling van een idee
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
beleértve
Toevoeging van iets aan een lijst
σημ. (σημείωση)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
σελ. (σελίδα)
o./old. (oldal)
Eén enkele pagina van een werkstuk
σελ. (σελίδες)
o./old. (oldal/oldalak)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Προτ. (πρόλογος)
Előszó
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
δημοσιεύθηκε από
kiad. (kiadta X/kiadó)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Átdolgozta X
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
ανατύπωση
Utánnyomás
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
μεταφράστηκε από
ford. (fordította X)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
τομ. (τόμος)
köt. (kötet)
Beschrijving van een bepaalde jaargang