Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

παρ. (παράρτημα)
परिशिष्ट
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
περ. (κατά προσέγγιση)
लगभग
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
ग्रंथ सूची
Lijst met geraadpleegde bronnen
περ. (περίπου)
लगभग
Schatting van een hoeveelheid
κεφ. (κεφάλαιο)
अध्याय
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
στήλη
स्तंभ
Verticaal deel van een tabel
διατριβή
व्याख्यान
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
επιμ. (επιμέλεια)
संपादक
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
उदाहरण
Noemen van een voorbeeld
ειδ. (ειδικά)
विशेषतः
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
κτλ. (και τα λοιπά)
आदि.
Opsomming van een eindeloze lijst
Σχ. (Σχήμα)
आकृ.
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
δηλαδή,...
जो है कि...
Ontwikkeling van een idee
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
सहित
Toevoeging van iets aan een lijst
σημ. (σημείωση)
ख़ासकर
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
σελ. (σελίδα)
अगला
Eén enkele pagina van een werkstuk
σελ. (σελίδες)
अगला पन्ना
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Προτ. (πρόλογος)
प्रस्तावना
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
δημοσιεύθηκε από
प्रकाशन
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
पुनरीक्षित
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
ανατύπωση
पुनर्मुद्रण
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
μεταφράστηκε από
अनुवादक
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
τομ. (τόμος)
विभाग
Beschrijving van een bepaalde jaargang