Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

παρ. (παράρτημα)
ap. (apendico)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
περ. (κατά προσέγγιση)
proks. (proksimume)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibliog. (bibliografio)
Lijst met geraadpleegde bronnen
περ. (περίπου)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Schatting van een hoeveelheid
κεφ. (κεφάλαιο)
ĉa. (ĉapitro)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
στήλη
kol. (kolono)
Verticaal deel van een tabel
διατριβή
dis. (disertacio)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
επιμ. (επιμέλεια)
ed. (eldonita de)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
ekz. (ekzemplo)
Noemen van een voorbeeld
ειδ. (ειδικά)
prec. (precipe)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
κτλ. (και τα λοιπά)
ktp. (kaj tiel plu)
Opsomming van een eindeloze lijst
Σχ. (Σχήμα)
fig. (figuro)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
δηλαδή,...
t.e. (tio estas)
Ontwikkeling van een idee
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
ink. (inkluzive)
Toevoeging van iets aan een lijst
σημ. (σημείωση)
N.B. (notu bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
σελ. (σελίδα)
p. (paĝo)
Eén enkele pagina van een werkstuk
σελ. (σελίδες)
pj. (paĝoj)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Προτ. (πρόλογος)
pref. (prefaco)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
δημοσιεύθηκε από
eld. (eldonita de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (reviziita de)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
ανατύπωση
rep. (represo)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
μεταφράστηκε από
trad. (tradukita de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
τομ. (τόμος)
vol. (volumo)
Beschrijving van een bepaalde jaargang