Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

παρ. (παράρτημα)
ملحق
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
περ. (κατά προσέγγιση)
تقريبا
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
الببليوغرافيا
Lijst met geraadpleegde bronnen
περ. (περίπου)
حوالي
Schatting van een hoeveelheid
κεφ. (κεφάλαιο)
فصل
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
στήλη
عمود
Verticaal deel van een tabel
διατριβή
أطروحة
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
επιμ. (επιμέλεια)
التحرير
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
مثلا
Noemen van een voorbeeld
ειδ. (ειδικά)
خاصّةً
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
κτλ. (και τα λοιπά)
إلخ. (إلى آخره)
Opsomming van een eindeloze lijst
Σχ. (Σχήμα)
شكل
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
δηλαδή,...
يعني
Ontwikkeling van een idee
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
بما في ذلك
Toevoeging van iets aan een lijst
σημ. (σημείωση)
تنبيه
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
σελ. (σελίδα)
ًص. (صفحة)
Eén enkele pagina van een werkstuk
σελ. (σελίδες)
صفحات
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
Προτ. (πρόλογος)
مقدمة
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
δημοσιεύθηκε από
الناشر
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
راجعه
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
ανατύπωση
إعادة الطباعة
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
μεταφράστηκε από
ترجمة
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
τομ. (τόμος)
مجلد
Beschrijving van een bepaalde jaargang