Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

annexe
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximativement)
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
biblio. (bibliographie)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
env. (environ)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapitre)
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (colonne)
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
diss. (dissertation)
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
éd. (édition)
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemple)
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
spéc. (spécialement)
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
c.-à-d. (c'est-à-dire)
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluant)
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (page)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pages)
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
préf. (préface)
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
éd. (édité par)
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revu par)
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
réimp. (réimpression)
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (traduit par)
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang