Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

annexe
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximativement)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
biblio. (bibliographie)
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
env. (environ)
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapitre)
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (colonne)
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
diss. (dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
éd. (édition)
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemple)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
spéc. (spécialement)
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
c.-à-d. (c'est-à-dire)
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluant)
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (page)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pages)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
préf. (préface)
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
éd. (édité par)
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revu par)
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
réimp. (réimpression)
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (traduit par)
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang